فروش سهام خوراک خبرخوان خوراک اتم

 عضو هیأت مدیره پتروشیمی هگمتانه از تصمیم قطعی خانواده علاقبندیان برای فروش سهام پتروشیمی هگمتانه خبر داد و گفت: به علت عدم توانایی مدیرعامل منصوب از سوی سه عضو هیأت مدیریه منتسب به خانواده مرحوم علاقبندیان به علت نداشتن تخصص در زمینه علم فناوری پتروشیمی ادامه تولید برای این خانواده کأن لم یکن تلقی شده و به نوعی تصمیم بر فروش سهام خود گرفته‌اند.