فرمول قیمت‌گذاری خوراک خوراک خبرخوان خوراک اتم

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اعلام حذف قیمت ۷ هزار تومان برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها از بودجه سال آینده، گفت: پیشنهاد ما برای منطقی شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، حذف هاب‌های اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری خوراک است.