فرآورده یارانه‌ای پتروشیمی بیستون خوراک خبرخوان خوراک اتم

امروز در رینگ داخلی بورس انرژی محصولاتی همچون آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز، حلال ۵۰۲ پتروشیمی بیستون، حلال ۵۰۳ پتروشیمی بیستون، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه‌ای پتروشیمی بیستون عرضه می‌شود.