عملکرد پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی پارس به عنوان یک واحد فرعی «فارس» و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وجود شناوری ۶ درصدی سهام مبادلات خوبی در بازار سرمایه دارد به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی پارس به عنوان یک واحد…
گزارش عملکرد اسفند ماه «پتروشیمی شازند» خبر از رشد درآمد‌ها نسبت به سال‌های قبل داد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت «پتروشیمی شازند» سال ۹۸ را با تحقق ۶۷ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال درآمد عملیاتی به پایان رساند و…