عسلویه خوراک خبرخوان خوراک اتم

شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با همکاری آستان قدس رضوی اقدام به توزیع اقلام معیشتی در شهرستان عسلویه کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با همکاری آستان قدس رضوی و فرمانداری…
صبح امروز سرویس شیفت شب کارکنان پتروشیمی مهر، جنب انبار گوگرد این منطقه واژگون شد که دراین حادثه پنج نفر مصدوم توسط اورژانس به این بیمارستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ خشایار وطن خواه رئیس بیمارستان تامین اجتماعی…