عسلویه خوراک خبرخوان خوراک اتم

روز پنج شنبه از عسلویه خبر رسید که پتروشیمی دماوند به عنوان واحد یوتیلیتی که تامین گاز، اکسیژن، آب و بخار برخی از پتروشیمی ها از جمله شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه را برعهده دارد، اقدام به قطع گاز این شرکت پتروشیمی کرده اما مداخله کارکنان کیمیای پارس خاورمیانه در میانه راه و درگیری های ایجاد شده موجب شد تا به طور موقت از قطع گاز صرفنظر شود.
شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با همکاری آستان قدس رضوی اقدام به توزیع اقلام معیشتی در شهرستان عسلویه کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با همکاری آستان قدس رضوی و فرمانداری…
صبح امروز سرویس شیفت شب کارکنان پتروشیمی مهر، جنب انبار گوگرد این منطقه واژگون شد که دراین حادثه پنج نفر مصدوم توسط اورژانس به این بیمارستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ خشایار وطن خواه رئیس بیمارستان تامین اجتماعی…