عرضه روغن پایه در بورس کالا خوراک خبرخوان خوراک اتم

این ادعا که «عرضه روغن پایه در بورس کالا به میزان نامتعارف و خرید این محصول توسط شرکتهایی که هیچگونه کنترلی بر نحوه عرضه و قیمت گذاری آنها وجود ندارد» از اساس بی‌پایه است.