عرضه ارز پتروشیمی‌ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

دبیر کل انجمن کارفرمائی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه صادرات اوره و متانول به خاطر قطعی گاز ۲.۵ میلیون تن کاهش پیدا کرده، گفت: مبلغ ارزی این افت صادرات ۷۰۰ میلیون دلار است و اینها باعث شده ما نسبت به فروردین سال قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش عرضه ارز داشته باشیم.
حمید حسینی گفت: عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه مبادلات ارزی، انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات محصول را تقویت کرده و تاثیر مثبتی بر افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی خواهد داشت. این موضوع، حتما اثر مثبتی هم روی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی بر جای خواهد گذاشت و پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های بورسی در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ گزارش‌های مطلوبی ارائه کنند.