عرضه ارز در سال ۱۴۰۱ خوراک خبرخوان خوراک اتم

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر اختلال در روند تزریق ارز گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی و به ویژه شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس، شفاف‌ترین عملکرد را در عرضه ارز در سال ۱۴۰۱ داشته به طوری که حتی عملکرد پتروشیمی‌ها و صنایع پتروشیمی خلیج فارس مورد تائید و تقدیر رئیس کل بانک مرکزی هم قرار گرفته است، گفت: تا شانزده بهمن امسال، پتروشیمی‌ها حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار ارز عرضه کردند که بخش قابل توجهی از این عرضه متعلق به هلدینگ خلیج فارس است.