ظرفیت دانش‌بنیان‌ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تحولات عظیم جهانی بخش انرژی طی سال‌های آینده گفت: باید استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها را برای حرکت هم‌زمان با تحولات جهانی توسعه و در زمینه تولید دانش ریل‌گذاری هدفمند انجام دهیم.