طرح پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

در سال ۱۳۹۹ بیش از  ۱۰ طرح پتروشیمی را به بهره‌برداری خواهیم رساند که ارزش سرمایه‌گذاری این طرح ها بالغ بر ۶/۱۱ میلیارد دالار است که تولیدات پتروشیمی را نسبت به سال ۱۳۹۲ دو برابر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…