صنعت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و فرمانده بسیج وزارت نفت گفت: تمامی بخش‌های صنعت نفت پای کار آمدند و شرکت‌ها و بخش‌های مختلف فعال هستند. تهیه تعداد زیادی یخ‌ساز سیار برای کربلا، مسیر و پشت مرز و سرویس بهداشتی و چندین میلیون بطری آب در دستور کارماست.
وزیر نفت همه سطوح مدیریتی صنعت نفت را مکلف کرد بررسی درخواست‌های تمدید خدمت زنان شاغل را در اولویت اقدام‌های اداری قرار دهند و همکاری لازم را به‌منظور فراهم آوردن زمینه ادامه خدمت آنان فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…
 حوزه سلامت و درمان در مناطق عملیاتی نفت اهمیت دارد و سیاست ما بهبود کیفیت ارائه خدمات است . به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  هاشمی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به همراه دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت…
منتخب مردم لارستان، خنج، گراش و اوز گفت: یکی از الزامات جهش تولید در صنعت نفت، توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. کمیسیون انرژی مجلس آتی بر آن است تا وزارت نفت را مکلف به ارائه یک نقشه راه منسجم در صنایع پتروشیمی نماید.