صنعت در داخل کشور خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تاکید بر این که ۹۸درصد کاتالیست ها در این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: یکی از موفقیت های دولت سیزدهم، دیپلماسی فناوری است و با صادرات انواع کاتالیست و آغاز مذاکرات برای اهدای لایسنس به دیپلماسی موفق نایل شدیم.