صنایع خودروسازی خوراک خبرخوان خوراک اتم

درپی سایه‌ای که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بر تقاضای صنعت خودروسازی انداخته است، انتظار می‌رود پتروشیمی‌های وابسته به این صنعت با رکود عمیق‌تری روبه‌رو شوند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ مجتمع‌های پتروشیمی که به‌طور تخصصی محصولات مورد نیاز…