صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران که مربوط به صادرات اوره، متانول، پلیمرها و آروماتیک‌هاست در سال جاری بعید است به ۱۲ میلیارد دلار هم برسد و در مقایسه با سال گذشته، کاهشی قابل توجهی خواهد داشت.
اسعدی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: اگر بدنبال جذب سرمایه هستیم باید یک ثبات ۵ تا ۱۰ ساله در سیاست گذاری ها داشته باشیم، درغیر اینصورت خبری از توسعه و ایجاد زنجیره ارزش نخواهد بود.