صادرات انواع کاتالیست خوراک خبرخوان خوراک اتم

انتظارات مثبت تورمی در بازار داخل و احتمال رشد بهای محصولات پتروشیمی در بازار جهانی با ایجاد خوش‌بینی نسبت به رشد تقاضا باعث رونق دوچندان رینگ محصولات پتروشیمی در بازار فیزیکی بورس‌کالای کشور شد. در این شرایط سیاستگذار با تاکید بر استفاده از نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت پایه، سعی در کنترل قیمت محصولات نهایی دارد؛ سیاستی که با توجه به شرایط تورمی کشور بعید است اثر چندانی بر بازارها بگذارد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تاکید بر این که ۹۸درصد کاتالیست ها در این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: یکی از موفقیت های دولت سیزدهم، دیپلماسی فناوری است و با صادرات انواع کاتالیست و آغاز مذاکرات برای اهدای لایسنس به دیپلماسی موفق نایل شدیم.