شکبیر خوراک خبرخوان خوراک اتم

هر چند بسیار دیر اما؛ «پتروشیمی امیرکبیر» گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر کرد که خبر از رشد درآمدها در سال ۹۸ و اولین ماه سال ۹۹ می دهد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی امیرکبیر» گزارش عملکرد ماهانه خود…