شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: مجموعه فعالیت‌های مطالعاتی انجام‌شده در دو سال گذشته، به شناسایی ظرفیت تولیدی بالاتر در مخازن اهواز بنگستان، منصوری بنگستان، آبتیمور، گلخاری، بالارود و منصورآباد بنگستان به‌مقدار ۲۵۰ هزار بشکه در روز منجر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برنامه‌ریزی برای تولید روزانه ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه نفت خام در پنج سال آینده را از اهداف اصلی شرکت و توسعه ۱۶ مخزن گازی در زمینه پایداری تأمین خوراک پتروشیمی‌ها را یک اقدام شاخص برشمرد.