شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی که با پروژه پتروکارت مسیر تازه‌ای در ارائه خدمات جدید به کارکنان شرکت‌های پتروشیمی را آغاز کرده، به عنوان شرکت نوآور در کسب و کار معرفی و جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی را کسب کرد.
مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی با اشاره به تلاش این مجموعه برای بهتر شدن خدمات‌رسانی به پرسنل و خانواده‌ها و مردم منطقه ماهشهر، از فعال شدن «پتروکارت» برای کارکنان و تجمیع خدمات‌رسانی با این کارت خبر داد.