شرکت صنایع خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس/ مدیریت راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری در نظر دارد در راستای رفع نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه همایش پتروفن ۱۴۰۲ را در آبان ماه برگذار کند. برای اطلاع از تاریخ دقیق برگذاری همایش و جزئیات آن همراه ما باشید .