شرکت سرمایه گذاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” متوقف شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف،…