شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) خوراک خبرخوان خوراک اتم

احمدی بیغش نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی و دکتر مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به اتفاق هیات همراه از بخش های مختلف ناحیه صنعتی مجتمع عظیم پتروشیمی شازند بازدید کردند.