شرکت‌های توانمند داخلی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی خوزستان به عنوان نخستین مجتمع تـولیدکننده پلیمـرهای مهندسی در خاورمیانه مسیر مشخصی برای ارتباط ارگانیک با صنایع بالادست و پایین‌دست خود برقرار کرده است. در حال حاضر گفته می‌شود که ۹۰‌درصد قطعات این شرکت داخلی‌سازی (بومی‌‌‌سازی) شده است که نتیجه آن پایداری تولید محصولات و گریدهایی بوده که بازار تحریم‌شده ما به شدت به آنها نیاز داشته است. به گفته مدیرعامل پتروشیمی خوزستان این شرکت در حوزه توسعه محصولات بر اساس نیاز بازار داخلی‌‌‌سازی انجام داده است و از طرفی در زنجیره تامین نیز با شرکت‌های توانمند داخلی تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های بی‌شماری در این سال‌ها امضا کرده است که بسیاری از آنها تبدیل به کار شده‌‌‌اند.