سود ۵۰ درصدی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی پردیس (شپدیس) که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ سود ۳۳۰٫۶ تومانی برای هر سهم ساخته برنامه تقسیم سود ۵۰ درصدی را دارد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شپدیس در سال مالی ۹۸ با افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای…