سود دهی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی مارون در سال جاری ۵ هزار و ۴۳ میلیارد تومان سود داشته است (به ازای هر سهم ۶۳۰ تومان) که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی مارون در سال جاری…
یکی از شرکت های سودده «پتروشیمی مارون» است که هر ساله بخش قابل توجهی از سود خود را در مجمع سالانه تقسیم می کند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی مارون» را به عنوان تولیدکننده اتیلن شناخته می شود و…