سود انباشته خوراک خبرخوان خوراک اتم

افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی…