سهمیه گاز خوراک خبرخوان خوراک اتم

اطلاعیه جدید پتروشیمی زاگرس درباره برطرف شدن قطعی گاز چه بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ براساس اعلام پتروشیمی زاگرس و پیرو نامه شماره ۹۸۱۰۱۲۲۷/۱/۱۲۷ ص پ مورخ ۲۴/۱۰/۹۸ وهمچنین نامه شماره ۷۴۳۷۷/۷-۱ ص پ مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ مدیر کنترل تولید…