سهام پتروشیمی آریاساسول خوراک خبرخوان خوراک اتم

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پلیمر آریاساسول تقسیم ۸٫۷۴۰ ریال سود برای هر سهم را تصویب کرد. درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۹٫۵۹۴ میلیارد ریال و سود خالص آن معادل ۴۲٫۱۸۹ میلیارد ریال بود. در این مجمع…