سرویس خوراک خبرخوان خوراک اتم

صبح امروز سرویس شیفت شب کارکنان پتروشیمی مهر، جنب انبار گوگرد این منطقه واژگون شد که دراین حادثه پنج نفر مصدوم توسط اورژانس به این بیمارستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ خشایار وطن خواه رئیس بیمارستان تامین اجتماعی…