سرمایه گذاری پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرمایه گذاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی، اشتغال ‌مستقیم برای ۳ هزار نفری و تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن اوره و آمونیاک بخشی از ثمرات راه اندازی پتروشیمی گلستان است که بر اساس برنامه عملیات اجرایی آن پس از ۱۷ سال در اردیبهشت امسال آغاز خواهد شد.