سامانه تخصیص ارز به پتروشیمی ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش و بومی‌سازی صنعت پتروشیمی با اراده شرکت‌های پتروشیمی و میدان دادن به متخصصان داخلی سهل می‌شود، گفت: شرکت‌های پتروشیمی در زمینه توسعه دیپلماسی انرژی باید ارتباطات خارجی خود را افزایش دهند تا ضمن گسترش بازارهای هدف، دانش‌های لازم را برای خودکفایی به کشور منتقل کنند.