سامانه بهین یاب خوراک خبرخوان خوراک اتم

 ۸۴۰۰ واحد صنعتی پلیمری دارای پروانه صنعتی در کشور وجود دارد که برخی از این واحدها نتوانسته‌اند برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود کد معاملاتی دریافت کنند. ۱۰ هزار واحد صنفی نیز پروانه تولیدی- صنفی دارند و از این…