ساعت کاری پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

برای مقابله با ویروس کرونا در بتدرماهشهر کاهش ساعات کاری این صنعت از سوی مدیریت ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سیاوش فرجی سرپرست روابط عمومی سازمان متطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: برای…