زنجیره ارزش پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برنامه جدیدی برای جایزه تعالی سازمانی دارد و تلاش می‌کند الگوی تعالی سازمانی در سطح زنجیره ارزش پتروشیمی گسترش یابد و به‌ ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار و رو به رشد صنعت پتروشیمی تبدیل شود.