رینگ پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 رینگ پتروشیمی فروردین ۱۴۰۲ را در ثبات نسبی به پایان رساند. در حالی که تناسب میان عرضه و تقاضا به آرامش اغلب معاملات این محصولات در بازار فیزیکی بورس‌کالا انجامید، معاملات ‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها به دلیل کسری عرضه ناشی از کمبود تولید در کشور همچنان پررونق ماند.