روسیه خوراک خبرخوان خوراک اتم

سفیر جمهوی اسلامی ایران در روسیه به عدم شناخت روس‌ها به توانمندی شگفتی‌آور ایران در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چشم آنها به توانمندی ایران باز شده و فرصت مطلوبی برای توسعه همکاری‌ها به‌وجود آمده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با بیان اینکه از زمان فعالیت جواد اوجی وزیر نفت ، روابط ایران و روسیه روز به روز در حال توسعه است، گفت: با توجه به رفت و آمدهایی که بین هیات های ایرانی و روسی در بخش پتروشیمی انجام شده، روسها تمایل بسیاری به استفاده از فناوری و محصولات ایران در بخش پتروشیمی دارند.