رشد قیمت خوراک خبرخوان خوراک اتم

امروز سهامداران شرکت های دارویی لقمان، داروسازی جابرابن حیان و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در بورس و معامله گران شرکت های پتروشیمی ارومیه، فرآورده های غذایی و قند چهارمحال و سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی روز گذشته اعلام شد و اگرچه بسیاری از گریدها رشد نرخ داشتند، ولی جریان عمومی نرخ از کاهش محدود قیمت‌های پایه به‌صورت نسبی حکایت دارد که البته از اهمیت بالایی برخوردار نبود. به گزارش…