راهبرد ملی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از اقدام‌های کلان به شمار می‌آید، از آن جا که در ایران مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی مناسبی وجود دارد، این حوزه را برای سرمایه‌گذاران سودآور می‌دانم. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  امیری خامکانی نایب رئیس…