دکتر سالاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

از آنجا که در شرکت های تابعه وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و شستا شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز وجود دارند، این سوال مطرح است که آیا قراردادی بین برادران سالاری و زیرمجموعه وزارت رفاه منعقد…