دلالان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت:در سال ۹۷ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، در عرض 6 ماه، ثبت شرکت های جدید 34 درصد افزایش یافت. این شرکت ها برای خرید و دلالی مواد اولیه صنایع پایین دستی از بورس کالا اقدام کردند.
 ۸۴۰۰ واحد صنعتی پلیمری دارای پروانه صنعتی در کشور وجود دارد که برخی از این واحدها نتوانسته‌اند برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود کد معاملاتی دریافت کنند. ۱۰ هزار واحد صنفی نیز پروانه تولیدی- صنفی دارند و از این…