دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

۲۰ هزار متر پارچه گان پزشکی برای پیشگیری از کرونا ازسوی سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت پلی‌پروپیلن جم به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اهدا شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی…