خورهای ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ریختن زباله توسط یک کامیون بر خورهای بندرماهشهر در حال دست به دست شدن است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این روزها فیلمی از تخلیه زباله در خورهای بندرماهشهر، در فضای مجازی دست به…