جلسه مجمع عمومی خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه درساعت ۱۰صبح روز شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ به ریاست آقای دکتر محمد حسین فامیلی و با حضور نمایندگان سهامداران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی به میزبانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار گردید.