جشنواره جام خوراک خبرخوان خوراک اتم

در سال مهار تورم و رشد تولید، شرکت پتروشیمی مارون برای پنجمین دوره اقدام به برگزاری جشنواره جام نموده است و همچون چهار دوره گذشته در راستای ارج نهادن به فعالیت علمی همکاران، دانشگاهیان و پژوهشگران پذیرای مقالات شما بزرگواران خواهد بود.