تیریز خوراک خبرخوان خوراک اتم

تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصدی افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال به ۷۲ هزار و ۴۹ تن انواع محصولات مختلف پتروشیمیایی رسیده…