تولید متانول خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر گفت:از آنجایی که زنجیره تولید در پتروشیمی بوشهر متفاوت از سایر پتروشیمی هاست و شیرین سازی و استحصال اتان را خودمان انجام می‌دهیم بهای تمام شده ما کمتر از سایر پتروشیمی‌ها خواهد بود. همچنین، با افزایش ظرفیت ۹۵ درصدی در حال تولید متانول هستیم.