تولیدخوراک خوراک خبرخوان خوراک اتم

نیاز کشور به مشتقات پروپیلن از جمله اکریلونیتریل‌، پروپیلن‌اکساید، اکریلیک‌اسیدها و کیومن از طریق واردات تامین می‌شود، درحالیکه می‌توان با ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای ساخت پتروشیمی‌های خوراک LPG مانع از صرف یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد. به…
کاهش مصرف روزانه بنزین در ایران نه تنها منجر به تعطیلی پالایشگاه‌ها نشده بلکه سهم تولید خوراک نفتای پتروشیمی‌ها را به عنوان فرآورده‌ای با ارزش افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  نگاهی به روند مصرف بنزین در ایران…