توزیع بسته غذایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی بندرامام در مرحله جدید کمک های خود ۵۰۰ پرس غذای گرم به نیازمندان شهرک شهید رجایی اهداء کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی بندرامام در راستای مسئولیت های اجتماعی و در مرحله دوم کمک رسانی خود در…