تعمیرات خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در اقدامی بی سابقه از بدو راه اندازی تاکنون پس از انجام مطالعات و عقد قرارداد با شرکت‌های مشاور در زمینه طراحی و مهندسی اقدام به برنامه ریزی جهت تعمیرات اساسی مجتمع بر روی مخازن…
فعالیت شرکت پتروشیمی جم به علت تعمیرات تعلیق می‌شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت پتروشیمی جم از تعلیق بخشی از فعالیت‌ها خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ به علت تعمیرات اضطراری واحد الفین بخشی از فعالیت‌های این پتروشیمی…