تحریم ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

اولین ماه از سال جاری برای «پتروشیمی اصفهان» با ثبت درآمدی به مراتب بالاتر از گذشته رقم خورد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی اصفهان» از جمله شرکت هایی است که در دو سال اخیر متحول شده و توانسته به…