تامین خوراک خبرخوان خوراک اتم

 ظرفیت تولید تجهیزات نفتی و پتروشیمی در داخل کشور ۷۵ درصد است و سهم تولید کنندگان داخلی از تامین تجهیزات نفت و پتروشیمی ۲۵ درصد است. به گزارش خبرگرازی پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محسن کاظمی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی  اظهار کرد:…